Studie waarde jacht voor Nederlandse samenleving / Value of hunting to Dutch society   5 comments

 

Bureau CLM heeft onderzoek gedaan naar de waarde die de jacht levert aan de Nederlandse samenleving. Hieronder volgt een samenvatting.

Deze studie bepaalt de waarde die de jacht levert aan de Nederlandse samenleving. De totale inzet
van tijd en kosten die is gemoeid met maatschappelijk nuttige activiteiten door jagers bedraagt bijna
€604 mln. per jaar. De geleverde arbeid staat gelijk met bijna 13.000 FTE. Onderstaande tabel laat
zien dat de meeste tijd en kosten schadebestrijding en populatiebeheer betreft.
Jaarlijks wordt er door jagers, gecoördineerd door de WBE’s, 12 hectare nieuwe natuur aangelegd
en 1.000 hectare natuur onderhouden.
Gekapitaliseerde kosten van maatschappelijke diensten van jagers en tijdsbesteding uitgedrukt in FTE’s
(afgeronde getallen).

                                                                                                       € mln.                                         FTE
Populatiebeheer en schadebestrijding                                         548                                         11.300
Monitoring                                                                                         4                                               100
Biotoopverbetering, natuurbeheer                                                 52                                           1.300
Totaal                                                                                             604                                        12.700

 

De waarde van de jacht is voor de ruim 27.000 jagers onbetaalbaar. Het is een onderdeel van hun
leven en hun verbinding met de natuur. Om de waarde van de jacht voor de samenleving duidelijk
te maken is het nodig om aan te geven welke activiteiten jagers uitvoeren waar de samenleving
belang bij heeft. Vervolgens moet de tijdsinspanning van jagers en de kosten die zij hiervoor maken
inzichtelijk worden gemaakt en worden uitgedrukt in geldelijke bedragen en geleverde arbeid.
Belangrijke maatschappelijke taken zijn schadebestrijding en populatiebeheer. Veel in het wild
levende soorten veroorzaken bijvoorbeeld schade in de landbouw. Hiervoor wordt door de
overheid een tegemoetkoming gegeven in de schade, vroeger door de Rijksoverheid en met ingang
van 2014 door de provincies. Het Faunafonds is hiervoor verantwoordelijk. Jagers zorgen ervoor
dat soorten die schade veroorzaken, zoals ganzen of wilde zwijnen, worden verjaagd van kwetsbare
gewassen en dat de populatie van die soorten wordt gereguleerd op een door de provincies
vastgesteld niveau. Een tweede belangrijke maatschappelijke taak is het monitoren van soorten die
schade kunnen veroorzaken. Provincies baseren hier hun faunabeleid op. En ten slotte spelen jagers
een rol in het natuurbeheer, waarbij ze stukjes natuur aanleggen en beheren.
Via één enquête onder individuele jagers en één onder de wildbeheereenheden (WBE’s) is inzicht
gekregen in de tijd die jagers besteden voor en de kosten die zij maken bij maatschappelijk nuttige
activiteiten. De tijd die jagers hieraan besteden is in geld uitgedrukt door de kosten van
vervangende arbeid te berekenen.

—o0o—

Agency CLM has researched the value that hunting supplies to Dutch society. The following is a summary.

This study calculates the value of hunting to Dutch society. The time and expenditure invested by
hunters contributing to Dutch society adds up to almost €604 million. The amount of time spent by
27.000 hunters is equivalent to almost 13.000 full time jobs. The table below shows that population
regulation and pest control are is most important deliverable.
Hunters have nature conservation management responsibility for over a 1.000 hectares. They plant
or sow over 12 hectares of new natural habitat each year.
Capitalized costs and time spent by hunters delivered for society (time in equivalents of full time jobs (FTJ)
(rounded numbers).

                                                                                                                € Million                   FTJ
Population regulation and pest control                                                    548                     11.300
Monitoring                                                                                                      4                          100
Conservation                                                                                                52                       1.300
Total                                                                                                           604                     12.700

For the 27.000 hunters themselves, the value of hunting is priceless. It is a part of their lives and
their bond with nature. But they also contribute to society with their activities. In order to calculate
the economic value of hunting, it is necessary to specify the activities that are important to society.
Time and costs spent by hunters for these activities are explained in this study.
Important activities for society are pest control and population regulation. Many animals and birds
cause damage to crops in agriculture. The government gives compensation for this damage. Initially
this was done by the central government, from 2014 by the provinces. The Faunafonds (fund for
fauna damage compensation) is responsible for this. Hunters take responsibility for chasing pest
species, such as geese and wild boar, from high yielding crops. They also regulate population levels
of such species, as set by the provinces. Secondly, an important task is monitoring several pest
species by organising national inventories. Provinces base their wild life management policy on
these population counts. Finally, hunters play a role in conservation by managing nature areas.
Two surveys were done, one among individual hunters and one among the local units of hunters,
producing data on time and costs spent on activities considered beneficial for society. Time spent
by hunters on these activities was quantified by calculating the costs of replacement labour.
The study was carried out by CLM – Centre for Agriculture and Environment, commissioned by
KNJV (Dutch Hunting Association).

Advertenties

5 responses to “Studie waarde jacht voor Nederlandse samenleving / Value of hunting to Dutch society

Subscribe to comments with RSS.

 1. Freundliche Grüße, Wolfgang

 2. ha die Bea
  ja ik kan dit wel begrijpen , wat ik nu niet snap is dat ik eind jaren 50 tot begin jaren 70 , veel mee was te jagen op eenden en ganzen
  en vond ze lekker hoor , en nu zie ik weilanden vol ganzen en er mag niet op geschoten worden , lust men ze niet meer of wat
  lieve groet karel

 3. ja Bea , m’n huisje kan ik zo verlaten morgen die is weer in orde
  ga ik genieten van de mooie natuur tussen Dieren en Brummen
  slaap wel

 4. Het nut van jagers is voor mij betrekkelijk Bea, ik heb het meegemaakt dat jagers letterlijk alles doodschoten wat niet dood hoefde en waar ze zelf niets aan hadden, er werd een kuil gegraven en daar kwamen de diertjes in, ons werd gevraagd of ze op ons land mochten jagen, NEE dus! Zoals het hier staat geschreven is er niets mis mee, maar ik kan die lui niet uitstaan, sorry meis!

 5. Jagers kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan het beheer van de fauna, maar aan de “hobby jagers” die er maar op los schieten, heb ik een bloedhekel hoor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: