Archive for the ‘Hobby’ Category

Onder het mom van …/ Under the pretext of …   6 comments

 

…zachte heelmeesters maken stinkende wonden, hebben mijn onvolprezen hulp Diesel en ik vanmiddag de vlinderstruik (Buddleia davidii) tot vlak boven de grond teruggesnoeid.

—o0o—

… desperate diseases require desperate measures, this afternoon my unsurpassed helper Diesel and I have cut the butterfly-bush (Buddleia davidii)back to just above ground level.

 

Na gedane arbeid is het goed rusten / after working, it is good to rest

Advertenties

Curcuma vanochtend / Curcuma this morning   5 comments

Update Gloriosa   5 comments

 

opgepot/potted up

 

Geloof het of niet, maar ik heb een eerste resultaat. Ongeveer een maand geleden heb ik een aantal zaadjes van de Gloriosa in een potje gedaan. Grond een beetje vochtig gemaakt, stukje folie met een elastiekje erover gedaan en afgewacht. Kijk ik vanmiddag even onder de folie en wat zie ik? Kijk zelf maar even op de foto’s.

—o0o—

Believe it or not, but I have a first result. About a month ago I put some seeds of the Gloriosa in a small pot. Dampened the potting soil, put a piece of foil over it with a rubber band and waited. This afternoon I took a peek under the foil and what did I see? Take a look at the photo’s.

 

Tadaaa!

 

YES !!!   5 comments

 

juni op zolder/June in the attic

 

juli in de woonkamer / July in the living

 

augustus / August

 

In juni schreef ik op mijn FB-pagina, dat ik wilde proberen of ik met m’n Curcuma hetzelfde kon doen als met m’n Gloriosa en dat ik die daarom ook op zolder had weggezet en er tot dan niet meer naar had omgekeken. Het leek te lukken (zie foto’s hierboven), maar het was de vraag of’ie dan ook weer zou gaan bloeien. En wàt zie ik vandaag? De eerste bloemknop! (zie foto’s hieronder)

—o0o—

In June I wrote on my FB-page that I wanted to try if with my Curcuma I could do the same as with my Gloriosa and that therefore I put it away in the attic and until then I did not even look at it. It seeed to work (see pics above), but the question was if it would also flower again. And whàt did I see today? The first bud! (see pic’s below)

 

 

 

vandaag/Today

 

 

eerste bloemknop/first flowerbud

 
 

Tweede vervolg op experiment / Second follow-up experiment.   9 comments

 

Vóór ik het vergeet: inmiddels is er een tweede nieuw blad in de Bromelia stek verschenen.

https://beatielenburg.wordpress.com/2017/07/18/experiment-2/

—o0o—

Before I forget: in the meantime a second new leaf is appearing in the the cutting I took from the Bromelia.

https://beatielenburg.wordpress.com/2017/07/18/experiment-2/

 

 

Eerste vervolg op experiment / First follow up experiment   8 comments

 

 

Herinner je je mijn experiment met de Bromelia? https://beatielenburg.wordpress.com/2017/07/18/experiment-2/
Welnu, speciaal voor Henk is hier een eerste vervolg. Vlgs mij slaat het aan. Zoals je kunt zien komt er een nieuw blad tevoorschijn. Ik heb de stek nu op mijn werkkamertje gezet, zodat hij wat meer licht krijgt. Wordt vervolgd. 🙂

—o0o—

Do you remember my experiment with the Bromelia? https://beatielenburg.wordpress.com/2017/07/18/experiment-2/
Well, especially for Henk here is a first follow-up. I think it’s going to work. As you can see a new leaf is appearing. I have put the cutting in my study so that it gets some more light. To be continued.

 

 

Experiment   10 comments

 

Bromelia

 

 

 

jonge plantjes

 

 

 

 

Sommigen van jullie zullen zich de plant hierboven herinneren en dat’ie eenmaal uitgebloeid 4 jonkies kreeg. Welnu, gisteren heb ik bij wijze van experiment 1 van die jonge plantjes – met een scherp mes en de nodige moeite – er af gehaald en in een eigen pot gezet.
Als het goed is zou hij na een jaar bloeirijp moeten zijn. Tegen die tijd schrijf ik een vervolg op dit bericht.

—o0o—

Some of you may remember the plant above and that it once the flowering was finished formed four young plants.
Well, yesterday, I started an experiment with one of those young plants – with a sharp knife and the necessary effort – and put it in a pot of its own.
If it is going well after a year it should be ready for blooming . By then I will write a follow-up to this message.

 

 

in eigen pot

 

%d bloggers liken dit: