Archive for the ‘flowers and plants’ Tag

Update 3 Gloriosa.   3 comments

 

Ziezo, de eerste drie opgekomen zaadjes van de Gloriosa zijn onderweg naar hun nieuwe huis.

—o0o—

So, the first three seeds of the Gloriosa that have come up are on their way to their new home.

 

Advertenties

Voor de tweede keer in bloei / Flowering for the second time   6 comments

In 2016 bloeide ze voor de eerste keer en in juli 2017 opende zich voorzichtig weer de eerste bloem –  In 2016 it flowered for the first time and in July 2017 the first flower opened cautiously again


Ze heeft maandenlang fraai gebloeid – For month’s on end it flowered beautifully.

Gistermiddag ging ik thee zetten en zag dat de eerste bloem er af gevallen was – Yesterday afternoon I went to make tea and saw that the first flower had fallen

Maar ze is nog steeds mooi – But it is still beautiful

 

Curcuma vanochtend / Curcuma this morning   5 comments

Update Gloriosa   5 comments

 

opgepot/potted up

 

Geloof het of niet, maar ik heb een eerste resultaat. Ongeveer een maand geleden heb ik een aantal zaadjes van de Gloriosa in een potje gedaan. Grond een beetje vochtig gemaakt, stukje folie met een elastiekje erover gedaan en afgewacht. Kijk ik vanmiddag even onder de folie en wat zie ik? Kijk zelf maar even op de foto’s.

—o0o—

Believe it or not, but I have a first result. About a month ago I put some seeds of the Gloriosa in a small pot. Dampened the potting soil, put a piece of foil over it with a rubber band and waited. This afternoon I took a peek under the foil and what did I see? Take a look at the photo’s.

 

Tadaaa!

 

Uit de lucht en update curcuma / Off the air and update Curcuma   4 comments

 

Degenen die mij ook op FB volgen zullen het misschien inmiddels wel gemerkt hebben, maar “station Tielenburg” was een tijdje uit de lucht. Enige tijd geleden heb ik een nieuwe router gekregen, omdat de oude de geest had gegeven. Welnu, dat heeft even voor wat problemen gezorgd. Een enkele keer kon ik wel iets posten via de wifi van iemand anders, maar dat werd toch echt vervelend. Enfin, eerst heb ik zelf en later ook een van mijn zoons (de ICT-er) alle mogelijke oorzaken hier bekeken. We konden niks vinden. Dus kwamen we tot de conclusie, dat het aan de instellingen bij m’n provider moest liggen. Die heb ik toen maar gebeld. Zoon en ik bleken gelijk te hebben en toen heeft men daar de instellingen veranderd. Het duurt dan nog enige tijd voor de boel weer volop draait, maar …. het is gelukt.

En nu de update over de curcuma. Kijk eens naar de foto hieronder en verwonder je. Dat deed ik ook. Ik heb dit nog niet eerder gezien.

—o0o—

Those who follow me on FB also, may have noticed by now, but “station Tielenburg” has been off the air a while. Some time ago, I got a new router, because the previous one gave up the ghost. Well, that has been causing some problems. Now and again I could post something via someone else’s wifi, but that became rather bothersome.
Anyway, at first I myself and later one of my sons too (the one in ICT) checked for any possible causes here. We couldn’t find anything. So we came to the conclusion, that it had to be something in the provider’s settings. So I called them. Son and I were proven to be right and they changed their settings. It then takes a bit of time before everything is completely up and running again, but ….. it worked.

And now for the update on the Curcuma. Just look at the photo below and be surprised. I know I was. I have not seen this before.

 

2 bloemen in 1 knop/ 2 flowers in 1 bud

 

YES !!!   5 comments

 

juni op zolder/June in the attic

 

juli in de woonkamer / July in the living

 

augustus / August

 

In juni schreef ik op mijn FB-pagina, dat ik wilde proberen of ik met m’n Curcuma hetzelfde kon doen als met m’n Gloriosa en dat ik die daarom ook op zolder had weggezet en er tot dan niet meer naar had omgekeken. Het leek te lukken (zie foto’s hierboven), maar het was de vraag of’ie dan ook weer zou gaan bloeien. En wàt zie ik vandaag? De eerste bloemknop! (zie foto’s hieronder)

—o0o—

In June I wrote on my FB-page that I wanted to try if with my Curcuma I could do the same as with my Gloriosa and that therefore I put it away in the attic and until then I did not even look at it. It seeed to work (see pics above), but the question was if it would also flower again. And whàt did I see today? The first bud! (see pic’s below)

 

 

 

vandaag/Today

 

 

eerste bloemknop/first flowerbud

 
 

Tweede vervolg op experiment / Second follow-up experiment.   9 comments

 

Vóór ik het vergeet: inmiddels is er een tweede nieuw blad in de Bromelia stek verschenen.

https://beatielenburg.wordpress.com/2017/07/18/experiment-2/

—o0o—

Before I forget: in the meantime a second new leaf is appearing in the the cutting I took from the Bromelia.

https://beatielenburg.wordpress.com/2017/07/18/experiment-2/

 

 

%d bloggers liken dit: