Archive for the ‘gezondheid en welzijn’ Tag

Haarverlies / Hair loss   7 comments

Diesel verliest meer haar dan normaal. Kan wel aan het stofzuigen blijven. Ik had een donkerbruin vermoeden van de oorzaak, dus ik heb het maar even opgezocht. En ja hoor:”Bij haaruitval na narcose vindt er over het algemeen een periode van veelvuldig haarverlies plaats en daarna wordt het aanzienlijk minder. Gemiddeld houdt het 6-9 maanden aan met een maximum van 12 maanden. Daarna moet de oude staat van het haar weer terug zijn.”Hoop dat het bij hem niet zo lang duurt als in die laatste alinea beschreven.

—o0o—

Diesel is losing more hair than usuaI. I could keep on vacuuming. I had a suspicion of the cause, so I just looked it up. And yes:
“With hair loss after anaesthesia, there is generally a period of frequent hair loss and then it significantly decreases.
On average it lasts 6-9 months with a maximum of 12 months. After that, the old state of the hair should be back.”
Hope it doesn’t take as long with him as described in that last paragraph.

Bezigheidstherapie / Occupational therapy   8 comments

 

 

6 weken lijnrust / 6 weeks walking on a leash only   9 comments

 

 

Nadat Diesel een paar keer in vrij korte tijd kreupelde, ben ik met hem naar de dierenartspraktijk gegaan. Nadat hij door 2 dierenartsen uitgebreid was onderzocht bleek het probleem in zijn linker elleboog vóór te zitten.
Afgelopen vrijdag zijn er foto’s gemaakt van de elleboog, de schouder, de polsbeentjes en de middenhandsbeentjes. Daaruit bleek gelukkig, dat hij geen enkele botschade had en ook geen spoortje van artrose. Wrschnlk iets met een spier of het kapsel ofzo dus.
Reultaat: 6 weken lijnrust en pijnstilling.

—o0o—

After Diesel limped a few times in a relatively short period of time, I
took him to the veterinary practice. After he was extensively examined by 2 seperate vets the problem appeared to be in his left front elbow. Last Friday Xrays were made from the elbow, the shoulder, the wrist bones and the metacarpal. Fortunately, it showed that he had no bone damage and also not a trace of osteoarthritis. So it’s probably something to do with a muscle or the elbowjoint’s capsule or something. Result: 6 weeks leash rest and pain medication.

20160425_124922(2)

Jaarlijkse controle Diesel/ Annual check-up Diesel   5 comments

 

Vanochtend ben ik met Diesel naar de DA-praktijk geweest. Er was een andere DA dan zijn grote vriend Gilles en ook Wendy was er niet. Geen enkel probleem: hij heeft deze andere ook helemaal ingepakt.
Ze vond hem prachtig. Prima gewicht (34 kg) ook in verhouding tot lichaamsbouw, mooie kop, enthousiast, lieve knuffelkont, kortom: hij heeft haar compleet veroverd. De ouwe (nou ja bw.v.spr.) charmeur.
Het belangrijkste is natuurlijk dat hij kerngezond is. O en zijn gebit is ook dik in orde.
Hij heeft de benodigde entingen ook zonder probleem rustig ondergaan en we zijn dus nu – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – weer voor een jaar klaar.
Overigens vond de DA hem z’n leeftijd (hij wordt 28 februari 7 jaar) niet aan te zien.

—o0o—

This morning I took Diesel to the veterinarian’s practice. There was another vet than his great friend Gilles and Wendy was not there either. But no problem : he won this one over also.
She found him beautiful. Fine weight ( 34 kg) also in relation to physique, beautiful head , enthusiastic, lovable cuddly, he has conquered her completely . The old (well so to speak) Charmer.
The important thing is that he is healthy. Oh, and his teeth are also fine.
He had no problem whatsoever undergoing the necessary vaccinations and so we are now – barring unforeseen circumstances – ready for another year .
Incidentally, the vet said he did not at all show his age(7 years this February 28).

Anders dan verwacht / Different than expected   10 comments

 

Mijn zondag verliep anders dan verwacht.
Om 07.15 u werd ik gebeld door de huisartsenpost: “mevrouw ik zou u nog terugbellen over uw man” (Huh? Welke man? Verkeerd verbonden misschien) “Oh, nou dan is er hier iets fout gegaan. Neem me niet kwalijk.”
Half 8 ongeveer belt m’n schoondochter. Of ik alsjeblieft met Lennart naar de huisartsenpost wil rijden. Tuurlijk, uit haar verhaal werd mij duidelijk dat hij weer een forse allergische reactie had. Opgezwollen, benauwd, branderig, pijn midden in de borst, blauwe lippen, etc. Gelijk uitlaat en opvang voor Diesel geregeld en naar hun huisje gereden. En natuurlijk was z’n epipen over de datum. Eerst een hooikoortstabletje laten slikken om het alvast een beetje minder te laten worden en toen met de airco full blast naar de huisartsenpost. En ja hoor, het was weer zover. Enfin hij heeft om te beginnen 3 tabletjes gekregen (pretnison) en moest eenmaal weer thuis direkt gaan liggen. Morgenochtend moet hij gelijk bij de huisarts weer een nieuwe epipen gaan halen.
En hoe het nou kwam? Ze waren bij vrienden geweest en daar had hij vanochtend een paar stukjes appel gegeten. Met de schil er nog aan, dus ga maar na. Met gif bespoten natuurlijk. Dit keer is de oorzaak dus duidelijk.
Enfin, alles is gelukkig weer goed afgelopen en Diesel en ik zijn weer rustig saampjes thuis.

—o0o—

Short version of this story, early this morning I got a telephone call and had to immediately go and pick up son Lennart to go to an outpatient unit, because he had a severe allergy attack and didn’t have an epipen handy. I quickly made arrangements for Diesel and went off. At this unit Lennart got 3 tablets of pretnison. Luckily he’s much better now and he is at his own home, lying down.
And now Diesel and I are also back home together again.

 

Goed nieuws / Good news   8 comments

 

Vanochtend, nadat ik weer een aantal martelwerktuigen had gebruikt en nadat de fysio mij nog even flink onder handen had genomen, heeft ze weer het e.e.a. opgemeten. Zonder hulp blijk ik de arm recht vooruit en zonder hulp tot 153 graden omhoog te krijgen en met doordrukken van de fysio 162 graden. Zijwaarts krijg ik de arm zonder hulp tot 160 graden omhoog.

En dan nu het beste nieuws: IK HOEF NIET TERUG TE KOMEN !!!

De fysio vindt de beweeglijkheid goed. De kracht moet vanzelf terugkomen door m’n dagelijkse bezigheden. Er zijn ook nog wat dingen die ik niet kan. Als dat te lang duurt moet ik bellen.

Zegt ze: “nu lijk je me niet een type dat gauw zal bellen, maar dan bel ik zelf wel.” (snappen jullie dat nou?)

—o0o—

This morning, after I had used some instruments of torture and after the physiotherapist had tortured me some more, she took some measurements again. It turned out that, without help, I got the right arm forward and up to 153 degrees and with her pushing to 162 degrees. Sideways without help I got it up to 160 degrees.

And now the best part: I DO NOT HAVE TO GO THERE AGAIN !!!

The physio thinks the mobility is good. The strength must come back naturally through my daily activities. There are also some things I cannot do as yet. If it takes too long I must call her.

Says she: “Now, you do not strike me as the type that will call me soon, but no problem, I’ll call you myself.” (do you understand that?)

 

Sinds de vorige keer / Since the last time   7 comments

 

Sinds de vorige keer ben ik gelukkig goed vooruit gegaan. Ik loop nu elke dag tweemaal alleen met Diesel in het bos. Eénmaal 3 kwartier en éénmaal een uur. En dat gaat heel goed. Zelf word ik er heel blij van en Diesel ook.
Tot nu toe kwam de fysiotherapeut nog 2x in de week thuis, maar vanaf morgen ga ik voor de behandelingen zelf naar het Medisch Centrum. Als dat goed gaat hoef ik hopelijk nog maar 1x in de week.

—o0o—

Since the last time I have made good progress I’m happy to say. I now walk twice every day in the woods alone with Diesel. Once 3 quarters of an hour and once an hour. And that goes very well.
It makes me very happy and Diesel also.
Until now the physiotherapist came to the house 2x a week, but as from tomorrow I’ll go to the Medical Center for the treatments myself. If that goes well I hopefully needn’t go more often than 1x per week.

 

Afgelopen zaterdagmiddag / Last Saturday afternoon   6 comments

20150328_122004  20150328_122826 20150328_122726 (2)

Ben afgelopen zaterdagmiddag naar het dichtstbijzijnde bos gereden en heb daar samen met zoon S. en Diesel drie kwartier gelopen, alvorens nat (alledrie), zwart van de modder (Diesel), maar helemaal happy (vooral Diesel en ik) weer naar huis te gaan. Leuk is dat we aan het begin van de wandeling Roswitha Harmsen met haar drie Drentendames tegenkwamen. Niet leuk om te zien was de enorme kaalslag die in het bos heeft plaatsgevonden. Heb een paar foto’s gemaakt, maar ben daar al gauw mee gestopt. Het was gewoon te veel.

—o0o—

Last Saturday afternoon I drove to the nearest wood and walked there for three quarters of an hour together with son S. before going home again wet (all three), black with mud (Diesel), but completely happy (especially Diesel and I). It was nice that right at the beginning we met Roswithat Harmsen with her three Drent ladies. Not nice was seeing the enormous clearing that has taken place in the wood. I took some pictures, but soon stopped. It was too much.

 
 
20150328_122401 20150328_124820 20150328_124844

Het is binnen / I got it   6 comments

20150324_135805

Het strikdiploma is binnen! 😉 Heb net voor het eerst zelf m’n schoenveters gestrikt en een aardig blokje om gelopen! Helemaal blij!

—o0o—

Got the diploma for tying shoelaces! 😉 Just tied my shoelaces myself for the first time again an took a walk around the block! Totally happy

 

Het wordt tijd … / It’s time …   6 comments

 

… voor een update. Zondagmiddag heb ik (met zoon L. links naast me voor het geval dat) de straat tot aan het ene einde uitgelopen en weer terug. Voor het eerst weer schoenen aan, maar m’n strikdiploma heb ik nog niet. L. heeft m’n veters moeten strikken.

En nadat ik zaterdag en zondag op mijn verzoek geen thuiszorg heb gehad, hebben we vanochtend een evaluatie gehad en ik heb het voor elkaar: geen thuiszorg meer. Was heel tevreden met de dames van Buurtzorg Markelo, maar ben toch blij dat ze niet meer komen.

Nu alleen nog 2x per week fysio voor de schouder. Dat gaat nog wel even duren. Maar ik ben vastberaden. Dat gaat ook helemaal goed komen.

—o0o—

… for an update. Sunday afternoon I walked (with son l. at my left side just in case) down the street and back again. For the first time I wore shoes again, but I could not yet tie my laces so L. had to do it for me.

And after Saturday and Sunday I didn’t have home care (at my own request), this morning we had an evaluation and I got my way: no more home care. I was quite satisfied with the ladies of Neighborhood Care Markelo, but I’m still glad they won’t come anymore.

Now only the physical therapy twice a week for the shoulder. That’s going to take some time. But I am determined. That is also going to be fine.

 

%d bloggers liken dit: