Archive for the ‘Gundog training’ Tag

Jachttraining 22 april / Gundog training April 22   8 comments

 

Hier ook maar een paar foto’s van de training.

—o0o—

Here a few photo’s of the training also.

Leuke ontmoeting /Nice meeting   4 comments

Vandaag kwamen wij op de terugweg van de jachttraining een schaapskudde met hun leuke jonge herder en helpers tegen. Daar heb ik een paar foto’s van gemaakt die ik jullie niet wil onthouden.

—o0o—

Today, on our way back from gundog training we encountered a herd of sheep with their nice young sheperd and helpers. I took some pictures I don’t want to withhold from you.

 Jachttraining 18 maart / Gundog training March 18   5 comments

Was er nog niet eerder aan toegekomen dit hier te posten. Op deze foto van de jachttraining van afgelopen zaterdag zie je dat ik Diesel een steile helling afgestuurd heb voor een dubbel apport uit water.

—o0o—

Didn’t get round to posting this yet, but this picture shows I sent Diesel down a steep slope for a double retrieve from water.

 

Een onverwachte helper / An unexpected helper   6 comments

Sterke stroming

Sterke stroming

 

Vanochtend hadden wij weer een leuke jachttraining.
Een van de onderdelen was een apport uit water. Omdat er een sterke stroming stond en de kans groot was dat er wel eens een dummy zou kunnen wegdrijven voordat Finou of Fince die te pakken zouden kunnen krijgen, stonden Diesel en ik een flink eind stroomafwaarts op post, zodat ik Diesel in dat geval zo’n dummy zou kunnen laten binnen brengen.
Wel, dat bleek niet voor niets te zijn. Hij heeft een keer of zes, zeven in actie moeten komen. Tot hij het op een gegeven moment genoeg vond. Op dat moment dreven er nog/weer twee dummy’s in het water.
Nu hadden we al een tijdje geluid van een motor gehoord en op onderstaande foto’s kun je zien, waar dit van was: een onverwachte helper verscheen ten tonele.

—o0o—

This morning we had a nice gundog training again.
One of the exercises was a apport from water. Because there was a strong current and it was likely that a dummy could drift away before Finou or Fince could get at it, Diesel and I positioned ourselves quite a distance downstream, so that should that happen I could send Diesel in to get it.
Well, that turned out not to be for nothing. He has had to take action about six or seven times. Until he at a given time he thought it was enough. At that time, there were again/still two dummy’s floating in the water.
Now for a while we had heard engine noise and you can see in the pictures below, where this was coming from: an unexpected helper arrived on the scene.

 

img-20161116-wa0031

img-20161116-wa0025

img-20161116-wa0029

 

img-20161116-wa0028

img-20161116-wa0026

img-20161116-wa0027

Jachttraining vanochtend / Gundogtraining this morning   8 comments

 

Serie foto’s van Diesel die duif uit net apporteert nadat ik hem over water heb gestuurd.

—o0o—

Series of photos of Diesel fetching a dove out of the net after I sent him over water.

 

img-20161102-a

img-20161102-nr-1

img-20161102-nr-2

img-20161102-nr-3

img-20161102-nr-4

img-20161102-nr-5

img-20161102-nr-6

Jachttraining gisterochtend / Yesterday morning’s gundog training   9 comments

Grapje van Martine:

Grapje van Martine: “Ciska doet voor hoe je moet duiken”

Het was weer zeer de moeite waard en nadat Diesel eerst zogezegd de knop nog moest omzetten, waar enige tijd in ging zitten, heeft hij het weer goed gedaan. Een aantal oefeningen die we gedaan hebben:

 • De honden achtereenvolgens naar links en naar rechts gestuurd. Dat ging goed.
 • Vooruit sturen, halverwege afstoppen, dan doorsturen. De eerste keer ging dat niet naar wens,maar de tweede keer deed hij het uitstekend en werd er een pret-dummy voor hem gegooid als beloning.
 • Vanaf een heuvel apport in dichte dekking. De slimmerik ging niet rechtstreeks naar beneden, maar werkte gemakshalve het loopspoor uit en kwam triomfantelijk met de duif terug. Heel netjes afgegeven. Daarna een dummy. Ging ook goed. Tenslotte, toen Filou een voor haar bestemde duif niet apporteerde, mocht hij nòg een keer een duif apporteren. Ging ook uitstekend.
 • En tenslotte moet ik nog even kwijt dat hij me ontzettend trots heeft gemaakt toen hij het apport van een Dokken eend uit water, dat voor het eerst in zijn leven vanaf een kanostoep deed.

De foto’s zijn dit keer gemaakt door Martine.

—o0o—

It was very worth our while again and after Diesel at first had yet to switch on so to speak, which took some time, he has done well again. Some exercises that we have done:

  • Send he dogs subsequently to the left and to the right. That went well.
  • Send forward,  stopping him halfway, then make him continue forward. The first time it didn’t go well, but the second time he did very well and a fun-dummy was thrown for him as a reward.
  • From a hilltop downward to retrieve from dense cover. The smart number did not go straight down, but conveniently worked out the walking track and triumphantly returned with the dove. Thereafter, a dummy. That went well also. Finally, when Filou did not retrieve the for her intended pigeon, he could again retrieve a dove. Was also excellent.
  • And finally I must say that he has made me very proud when for the first time in his life he retrieved a Dokken duck dummy from canoe steps.

This time Martine took the pictures.
img-20161005-wa0001
img-20161005-wa0002 img-20161005-wa0005

Jachttraining 28 september / Gundog training September 28   11 comments

 

moeilijk voor de honden: van kanostoep af te water gaan / difficult for the dogs: go into the water from Canoe steps

moeilijk voor de honden: van kanostoep af te water gaan / difficult for the dogs: go into the water from Canoe steps

 

Vanochtend hebben wij weer een leuke jachttraining gedaan. Al de 3e deze maand, maar het kwam er eerder niet van om er iets over te schrijven.
We zijn begonnen met wat oefeningen met de kom- en zitfluit, die Diesel en ik afgelopen zaterdag ook al hadden gedaan bij een workshop.
Daarna o.a. los een paar 8-tjes gelopen met afleiding door de andere twee honden en hun voorjaagsters. Vond Diesel totaal geen probleem.
Vervolgens waterwerk. Voor één van die oefeningen werd de hond over water en vervolgens vooruit en omhoog in dicht struikgewas gestuurd om een apport op te halen. Ditmaal geen foto’s van de honden aan het werk, maar een paar foto’s om te laten zien dat de voorjaagsters het ook niet altijd even gemakkelijk hebben. 🙂 Zie hieronder.

—o0o—

This morning we have again done a nice gundog training. The 3rd this month, but I did not get around to writing something about the first two.
We started with some exercises with the whistle that Diesel and I had already done last Saturday in a workshop.
After that, we walked a figure 8 (without the leash on) a few times while the other two dogs and their handlers tried to distract us.
Diesel had no problem with that.
Then water work. For one of these exercises, the dog was sent over water and then forward and into dense bushes up a hill in order to retrieve a bumper.
This time no pictures of the dogs at work, but a few pictures to show that it is not always easy for the handlers either. 🙂 See below.

 

 van een afstandje / from a distance

van een afstandje / from a distance

 

hoog en smal / high and narrow

hoog en smal; hierover moesten wij naar de overkant/ high and narrow; this we had to cross to get to the other side of the water

 

Diesel kwam me halen; doodeng / Diesel came to get me; terribly scary

Diesel kwam me halen / Diesel came to get me

%d bloggers liken dit: