Archive for the ‘honden’ Tag

Is het daar bij jullie ook zo heet? / Is it so hot over there also?   2 comments

 

Diesel was vanochtend blij dat ik voor onze 2e ronde (09.30 u) in het bos de koelmat in de auto had gelegd. De eerste, lange wandeling was om 06.00 u.

—o0o—

This morning Diesel was happy I put the cooling mat in the car for our second, short tour (09.30 h) in the woods. .The first, long walk was at 06.00 h.

 

Posted 8 augustus 2020 by Cybermum Netherlands in Diesel, mijn Drent

Tagged with , , , , ,

We hebben vanmiddag lekker gezwommen / We enjoyed a swim this afternoon   5 comments

 

Posted 2 juni 2020 by Cybermum Netherlands in Beestenboel, Diesel, mijn Drent, Varia

Tagged with , ,

Helemaal vergeten te posten / Completely forgot to post   4 comments

 

Deze zagen wij de afgelopen week al. Erg vroeg vond ik.

—o0o—

We saw this one in the past week already. I thought is was very early.

 

Eindelijk / Finally   5 comments

Op 1 april (en nee het is geen grap) heb ik eindelijk een van mijn zoons weer gezien. We hadden afgesproken elkaar op een bepaalde plek en tijd in het bos te ontmoeten. Hij ging op de fiets en ik in de auto. We hebben een uur lang met gepaste afstand heerlijk gewandeld. Mijn hond, Barko Inucos the Gloucester (liefkozend Diesel genoemd), was ook dolblij dat hij hem weer eens zag.

April 1st (and no, it’s not a joke) I finally saw one of my sons again. We agreed to meet in the forest at a specific place and time. He went on his bike and I in my car. We walked for an hour at an appropriate distance. My dog, Barko Inucos the Gloucester (affectionately called Diesel) was also overjoyed to see him again.

Posted 3 april 2020 by Cybermum Netherlands in Varia

Tagged with , , , , , ,

Wij vieren feest! / We celebrate!   6 comments

 

Vandaag is het feest. Het is nl. 11 jaar geleden dat Barko Inucos The Gloucester bij Rob en Tiny Key in Boxtel werd geboren.

—o0o—

Today we celebrate. It is namely 11 years ago that Barko Inucos The Gloucester was born at Rob and Tiny Key’s in Boxtel.

 

Op 17 april kreeg ik bericht van de fokker dat hij aan mij was toegewezen. Ik gaf hem de roepnaam Diesel, mede omdat in de puppytest stond dat hij in het begin wat stimulatie nodig had. Hij moest eerst even op gang komen zeg ik altijd. Dat kende ik ook van de tweeling.

—o0o—

On April 17, I received a message from the breeder that he was assigned to me. I gave him the nickname Diesel, partly because the puppy test stated that he needed some stimulation in the beginning. He needed some time to get going, I always say. I also knew that from the twins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 april kwam hij bij ons in huis. De foto is van 27 april.

—o0o—

On April 26 he arrived in our home. The picture dates from April 27.

Sindsdien hebben wij samen een innige band opgebouwd en hij is de beste kameraad die ik mij ooit had kunnen wensen.

—o0o—

Since then we have built a close relationship together and he is the best comrade I could ever have wished for.

 

 

Posted 28 februari 2020 by Cybermum Netherlands in Diesel, mijn Drent, Varia

Tagged with , , , ,

Weemoed / Melancholy   8 comments

 

Diesel kijkt met enige weemoed terug op het afgelopen jaar.

—o0o—

Diesel looks back with a bit of nostalgia on the past year.

 

Posted 3 januari 2020 by Cybermum Netherlands in Diesel, mijn Drent, Varia

Tagged with , , ,

Kerstkadootje / Christmas present   7 comments

Op mijn verjaardag voelde Diesel zich ook een beetje jarig. Hij kreeg alvast een Kerstkadootje.

On my birthday Diesel felt like he also had one. He got an early Chrismas present.

 

Vervolg geknutseld / Sequel crafted   6 comments

En zo ziet het er uit nu ik er, onder toeziend oog van mijn Diesel, lichtjes in gedaan heb.

And this is how it looks now that, under the watchful eye of my Diesel,  I put lights in it.

 

Please, pretty please   5 comments

 
  
 

Posted 27 oktober 2019 by Cybermum Netherlands in Diesel, mijn Drent, Varia

Tagged with , , ,

Heer D. staat voor / Sir D. on point   4 comments

 

Posted 24 oktober 2019 by Cybermum Netherlands in Diesel, mijn Drent

Tagged with , , ,

%d bloggers liken dit: