Archief voor de ‘Varia’ Categorie

Deze begint topzwaar te worden / This one is getting to be top heavy   3 comments

En die ik op de kast gezet had, omdat ze dreigde om te vallen, bloeit ook nog steeds.

—o0o—

And the one I had put on the cabinet, because it was in danger of falling over, is also still blooming.

Het is weer fris / It’s chilly again   5 comments

We kunnen weer een gezellig haardvuurtje gebruiken ‘s-avonds. Dan heb je natuurlijk wel een voorraadje houtblokken nodig. Misschien heb je iets aan dit oude rijmpje om te kiezen welke houtsoort je het beste kunt gebruiken.

Bewaar de blokken tenminste een jaar en je beukehout brandt helder en klaar.

Ook kastanjehout brandt, zo wordt er gezegd, slechts als het een tijdje wordt weggelegd.

Berke- en vurehout branden te fel, laaien hoog op en verassen te snel.

Op het hout van de meidoorn, haar blokken en takken, wordt, zegt men, het zoetste brood gebakken.

Als kerkhofstof brandt olmehout; zelfs de vlammetjes zijn koud.

Kriebelende kelen en tranende ogen door de bittere rook van die ranke, hoge populier,

terwijl appelhout als met odeur, als met wierook de kamer vervult van zijn geur.

Eiken en esdoorn, mits droog en oud,verdrijven heel snel de winterse koud’.

Maar essehout, of het nat is of droog warmt de pantoffels van laag en van hoog.

—o0o—

We could use a cozy fireplace again in the evening. Then, of course, you’ll need a supply of logs. Maybe this old rhyme will help you decide which type of wood to use.

Keep the logs for at least a year and your beechwood will burn bright and clear.

Chestnut wood also burns, it is said, only if it is put away for a while.


Birch and pine wood burn too brightly,flare high and incinerate too quickly.

On the wood of the hawthorn, its blocks and branches, the sweetest bread is said to be baked.


As graveyard dust burns olmewood; Even the flames are cold.

Tingling throats and teary eyesby the bitter smoke of that slender, tall poplar,

While applewood, as with perfume, as with incense fills the room with its fragrance.

Oak and maple, if dry and old,very quickly dispel the winter cold’.

But ash wood, whether wet or dry warms the slippers of low and of high.

( Sorry for the translation, but I simply can’t make it rhyme in English)

Geplaatst16 november 2021 doorCybermum Netherlands inVaria

Oeps! / Oops!   1 comment

Ha, een lekkertje
Oeps, het is er tussen gevallen

Gelukkig gaf ZIJ me er tòch eentje, bij wijze van troost. —o0o— Fortunately SHE gave me one anyway, by way of consolation.

Geplaatst9 november 2021 doorCybermum Netherlands inVaria

Op het gevaar af … / At the risk of …   4 comments

jullie dodelijk te vervelen —o0o— boring you to death

In 2007 bloeide ze voor de 1e keer en ze blijft maar gaan —o0o— In 2007 it flowered for the 2nd time and it just keeps on going

Geplaatst1 november 2021 doorCybermum Netherlands inbloemen en planten, Varia

Getagged met ,

Happy Halloween   4 comments

Geplaatst29 oktober 2021 doorCybermum Netherlands inVaria

Getagged met

Mijn Diesel is zo braaf / My Diesel is such a good boy   3 comments

Hij had over het net kunnen springen, maar hij deed het niet./He could have jumped over the net, but he didn't.
Voorbeeld – Apport duif over water

Geplaatst25 oktober 2021 doorCybermum Netherlands inVaria

Mijn goeie daad voor vandaag / My good deed for today   5 comments

Dit egeltje gered van een wisse dood door te worden overreden.

—o0o—

Saved this hedgehog from certain death by being overrun by a car.

Geplaatst12 oktober 2021 doorCybermum Netherlands inBeestenboel, Varia

Getagged met , , , , ,

Mooi najaarsweer, dus … / Nice Autumn weather, so …   5 comments

Geplaatst8 oktober 2021 doorCybermum Netherlands inVaria

Getagged met , , , , , ,

Waarneming / Observation   3 comments

Vlucht van de vogel

Soms op een vleugje wind,
soms in een storm,
vliegen zij op,
een wolk van vogels
voor de zon.

Welke dromen
bevliegen de vogels,
dat zij zich
lichtvaardig
in zoveel lucht begeven.

Flight of the bird

Sometimes on a breath of wind ,
Sometimes in a storm,
They fly up,
A cloud of birds
In front of the sun.

Which dreams
Do the birds fly on,
That they
lightly
set out for so much air.

Geplaatst2 oktober 2021 doorCybermum Netherlands inVaria, vogels

Getagged met , , ,

Kreeg vandaag dit bericht / Got this message today   3 comments

Happy Anniversary with WordPress.com!

You registered on WordPress.com 11 years ago.

Thanks for flying with us. Keep up the good blogging.

Geplaatst28 september 2021 doorCybermum Netherlands inVaria

%d bloggers liken dit: