Hij is het ermee eens / He agrees   14 comments

It says:

Wet nose
Dirty paws
A kiss, a hug
so special
He/she who shares their life
with a 
Dutch 
Partridge Dog     https://en.wikipedia.org/wiki/Drentse_Patrijshond
Is the richest of all.

eend


Posted 22 oktober 2016 by Cybermum Netherlands in Diesel, mijn Drent, Varia

Tagged with , , ,

Jachttraining gisterochtend / Yesterday morning’s gundog training   9 comments

Grapje van Martine:

Grapje van Martine: “Ciska doet voor hoe je moet duiken”

Het was weer zeer de moeite waard en nadat Diesel eerst zogezegd de knop nog moest omzetten, waar enige tijd in ging zitten, heeft hij het weer goed gedaan. Een aantal oefeningen die we gedaan hebben:

 • De honden achtereenvolgens naar links en naar rechts gestuurd. Dat ging goed.
 • Vooruit sturen, halverwege afstoppen, dan doorsturen. De eerste keer ging dat niet naar wens,maar de tweede keer deed hij het uitstekend en werd er een pret-dummy voor hem gegooid als beloning.
 • Vanaf een heuvel apport in dichte dekking. De slimmerik ging niet rechtstreeks naar beneden, maar werkte gemakshalve het loopspoor uit en kwam triomfantelijk met de duif terug. Heel netjes afgegeven. Daarna een dummy. Ging ook goed. Tenslotte, toen Filou een voor haar bestemde duif niet apporteerde, mocht hij nòg een keer een duif apporteren. Ging ook uitstekend.
 • En tenslotte moet ik nog even kwijt dat hij me ontzettend trots heeft gemaakt toen hij het apport van een Dokken eend uit water, dat voor het eerst in zijn leven vanaf een kanostoep deed.

De foto’s zijn dit keer gemaakt door Martine.

—o0o—

It was very worth our while again and after Diesel at first had yet to switch on so to speak, which took some time, he has done well again. Some exercises that we have done:

  • Send he dogs subsequently to the left and to the right. That went well.
  • Send forward,  stopping him halfway, then make him continue forward. The first time it didn’t go well, but the second time he did very well and a fun-dummy was thrown for him as a reward.
  • From a hilltop downward to retrieve from dense cover. The smart number did not go straight down, but conveniently worked out the walking track and triumphantly returned with the dove. Thereafter, a dummy. That went well also. Finally, when Filou did not retrieve the for her intended pigeon, he could again retrieve a dove. Was also excellent.
  • And finally I must say that he has made me very proud when for the first time in his life he retrieved a Dokken duck dummy from canoe steps.

This time Martine took the pictures.
img-20161005-wa0001
img-20161005-wa0002 img-20161005-wa0005

Jachttraining 28 september / Gundog training September 28   11 comments

 

moeilijk voor de honden: van kanostoep af te water gaan / difficult for the dogs: go into the water from Canoe steps

moeilijk voor de honden: van kanostoep af te water gaan / difficult for the dogs: go into the water from Canoe steps

 

Vanochtend hebben wij weer een leuke jachttraining gedaan. Al de 3e deze maand, maar het kwam er eerder niet van om er iets over te schrijven.
We zijn begonnen met wat oefeningen met de kom- en zitfluit, die Diesel en ik afgelopen zaterdag ook al hadden gedaan bij een workshop.
Daarna o.a. los een paar 8-tjes gelopen met afleiding door de andere twee honden en hun voorjaagsters. Vond Diesel totaal geen probleem.
Vervolgens waterwerk. Voor één van die oefeningen werd de hond over water en vervolgens vooruit en omhoog in dicht struikgewas gestuurd om een apport op te halen. Ditmaal geen foto’s van de honden aan het werk, maar een paar foto’s om te laten zien dat de voorjaagsters het ook niet altijd even gemakkelijk hebben.🙂 Zie hieronder.

—o0o—

This morning we have again done a nice gundog training. The 3rd this month, but I did not get around to writing something about the first two.
We started with some exercises with the whistle that Diesel and I had already done last Saturday in a workshop.
After that, we walked a figure 8 (without the leash on) a few times while the other two dogs and their handlers tried to distract us.
Diesel had no problem with that.
Then water work. For one of these exercises, the dog was sent over water and then forward and into dense bushes up a hill in order to retrieve a bumper.
This time no pictures of the dogs at work, but a few pictures to show that it is not always easy for the handlers either.🙂 See below.

 

 van een afstandje / from a distance

van een afstandje / from a distance

 

hoog en smal / high and narrow

hoog en smal; hierover moesten wij naar de overkant/ high and narrow; this we had to cross to get to the other side of the water

 

Diesel kwam me halen; doodeng / Diesel came to get me; terribly scary

Diesel kwam me halen / Diesel came to get me

Ochtendsfeer / Morning Atmosphere   7 comments

  

Posted 31 augustus 2016 by Cybermum Netherlands in Natuur, Varia

Tagged with , , ,

De ochtendstond heeft goud in de mond / Early morning is golden   5 comments

morgenstond/early morning

Posted 24 augustus 2016 by Cybermum Netherlands in Natuur, Varia

Tagged with , , , , , ,

Kijk dit nou / Now will you look at this   10 comments

Posted 20 augustus 2016 by Cybermum Netherlands in Beestenboel, Varia

Tagged with , ,

Mijn Gloriosa / My Gloriosa   9 comments

 

mde

 

Posted 8 augustus 2016 by Cybermum Netherlands in Varia

Tagged with , ,

%d bloggers op de volgende wijze: